Audit Green & Backman erbjuder högklassiga revisions- och rådgivningstjänster.

Med gedigen erfarenhet från branschen kan vi hjälpa med allt från grundande av företag till revision och rådgivning.

Ta kontakt så berättar vi gärna mera om hur vi kan hjälpa er och möta ert företags specifika behov!

HemsidaFöretag

Audit Green & Backman Oy Ab erbjuder högklassiga revisions- och rådgivningstjänster.

Vi verkar inom huvudstadsregionen och är specialiserade på revision av små- och medelstora företag samt bostads- och fastighetsbolag. Till vår kundkrets hör ytterligare stiftelser och föreningar.

Långvarig erfarenhet och fortlöpande skolning av personalen hjälper oss att fokusera granskningsåtgärderna på väsentliga saker. I samband med den lagstadgade revisionen strävar vi till att kunna erbjuda ett mervärde för våra kunder, genom att presentera nya alternativa lösningsmodeller inom ekonomifunktionen.

Förutom revisionstjänster, erbjuder vi rådgivningtjänster gällande beskattning, företagsvärdering och övrig ekonomisk konsultation.

I vår verksamhet följer vi revisionsbranschens vedertagna standarder samt vårt eget kvalitetssystem.

Vår målsättning är att kunden skall vara nöjd med våra tjänster.

Tjänster

Revision

 • lagstadgad revision
 • särskild granskning

Övriga utlåtanden och intyg

 • intyg för trafiklov
 • utlåtande gällande fusion och delning
 • utlåtande gällande understöd (EU, Tekes, Paf mfl. )

Konsultation

 • beskattning
 • finansiering
 • företagsköp och värdering
 • grundande av företag, handelsregisterärenden
 • fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamhet
 • avslutande av företag

Kontakt

Audit Green & Backman Oy Ab

Telefon
+358 409 002 994

E-Mail
förnamn.efternamn[at]auditgb.fi

Adress
Snickarsvängen 2
06150 BORGÅ

FO-nummer
2308569-2

Kontaktformulär

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Audit Green & Backman Oy Ab

FO-nummer: 2308569-2

Puusepänkaarre 2
06150 PORVOO
FINLAND

Tfn: 040-9002994

2. Handläggare av registerärenden
Mats Green

Puusepänkaarre 2
06150 PORVOO
FINLAND

mats.green@auditgb.fi

3. Registrets namn
Audit Green & Backman Oy Ab:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.